Kjøp av Conrad Mohrsvei 23 - 25 AS

Odfjell Eiendom | Kjøp av Conrad Mohrsvei 23 - 25 AS 1

I Januar overtok Conrad Mohrs Veg 29 AS, aksjene i Conrad Mohrsvei 23 – 25 AS (Glasshuset) ved Minde i Bergen. Eierselskapet Conrad Mohrs Veg 29 AS eies med 1/3 hver av Odfjell Eiendom AS, Rederiet Odfjell AS og Rederiet Jacob Christensen AS.

Dette blir den andre eiendommen i porteføljen på Minde i tillegg til nevnte Conrad Mohrs Veg 29.

Conrad Mohrsvei 23 – 25 AS består av en bygningsmasse på ca. 5800 kvm primært til kontorformål, og i bygget finner dere en rekke ulike leietakere.

Vi ser frem til å bli kjent med nye leietakere og er veldig fornøyde med å ha sikret oss denne eiendommen.

Vi takker selger MidgardGruppen for en god og ryddig prosess.