NYGÅRDSPORTEN

Spennende næringseiendom i Bergen som inneholder flere bygg. Eiendomsmassen ligger ved krysset på Nygårdstangen og har god eksponering, og god kollektivdekning. Store deler av eiendomsmassen er totalrehabilitert de siste årene. Leietakere er blant annet Statens Vegvesen, NORCE, Sjøfartsdirektoratet og Entro.

Grontareal
Adresse: Nygårdsgt. 114 , Nygårdsgt. 112
Property Features Icon 1
Areal: 11800 , 20740
Property Features Icon 2
Type: Undervisning - Kontor/Park
Leiligheter
Fasiliteter: Parkering, Kontorer, Kantine, Treningsrom, Møterom