NYGÅRDSPORTEN

Spennende næringseiendom i Bergen som inneholder flere bygg. Eiendomsmassen ligger ved krysset på Nygårdstangen og har god eksponering, og kollektivdekning. Store deler av eiendomsmassen er totalrehabilitert de siste årene. Leietakere er blant annet Statens Vegvesen, NORCE, Sjøfartsdirektoratet og Entro.

Ledig areal på 240-750 kvm.

Grontareal
Adresse: Nygårdsgt. 114 , Nygårdsgt. 112
Property Features Icon 1
Areal: 240-750 kvm
Property Features Icon 2
Type: Undervisning - Kontor/Park
Leiligheter
Fasiliteter: Parkering, Kontorer, Kantine, Treningsrom, Møterom