Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – Redegjørelse for Odfjell Eiendom AS

Odfjell Eiendom er et eiendoms og investeringsselskap. Selskapet er organisert med et forvaltningsselskap og flere selskap som eier eiendommer. Investeringer i andre virksomheter er også i egne selskap. Odfjell Eiendom eier og forvalter eiendommer samt administrative oppgaver for tilknyttete selskap.
Odfjell Eiendom benytter leverandører som oppfyller kravene som stilles i norsk lov avvik fra dette skal rapporteres.
Odfjell Eiendom vurderer arbeidsforholdene til leverandører på større byggeplasser som stedet med størst risiko for negative konsekvenser. Vi søker å gjennomføre prosjekter med kjente kontraktspartnere for å minimere risiko. På en stor byggeplass med mange leverandører vil det være en risiko for avvik.