Næringseiendom Bergen

  • Informasjon: Informasjon
  • Selskap: Odfjell Eiendom
  • Adresse: Nygårdsgaten 114
  • Postnr: 5008 Bergen

Odfjell Eiendom ble etablert i 1995, og er nå blitt en sentral eiendomsaktør i Bergen. Odfjell Eiendom eier ca. 100 000 kvm. næringseiendom.

Vi eier sentrale bygg i Bergen sentrum i tillegg til eiendommer på Kokstad og i Fyllingsdalen. Vår egen organisasjon drifter byggene, i tillegg drifter vi ca 55 000 kvm for andre eiendomsbesittere.

Se fullstendig liste over våre næringseiendommer i høyre kolonne. 

 

Odfjell Eiendom

Adresse: Nygårdsgaten 114
Postnr: 5008 Bergen
Telefon: 55 21 50 00
E-mail: post@odfjell-eiendom.no
Sitemap

Servicesenter

Velkommen til vårt servicesenter!
Her kan du rapportere inn driftsmeldinger eller bestille arbeid som ønskes utført.

SERVICESENTER