Egenartet kontorbygg med praktfull beliggenhet, nær Bergen sentrum.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Veiten 3
 • Type Restaurant/kontor
 • Areal 6198 BTA
 • Fasiliteter Restauranter, uteliv, kontorer
Publisert i Eiendommer

Egenartet kontorbygg med braktfull beliggenhet, nær Bergen sentrum.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Conrad Mohrs veg 29
 • Type Kontor
 • Areal 8540 BTA
 • Fasiliteter Svømmehall, treningsrom, betjent kantine og god parkeringsdekning.
Publisert i Eiendommer

Næringseiendom i Bergen. Eiendommen er totalrenovert i 2012, driftes av Hauglandgruppen.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Østre Muralmenning 7
 • Type Butikk
 • Areal 6000
Publisert i Eiendommer

Eiendommen er utleid til skolevirksomhet. Bygget ligger sentralt ved Bystasjonen i Bergen, rett ved det Hotell Ørnen.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Lars Hillesgt. 15
 • Type Undervisning
 • Areal 3721
Publisert i Eiendommer

Båtplasser og restauranthus ved Nordåsvannet - Fagernes Marina. Ta kontakt for å leie båtplasser.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Straumeveien 168
 • Type Restaurant/Båtplasser
 • Areal 709
Publisert i Eiendommer

Spennende næringseiendom i Bergen. Eiendommen inneholder flere bygg. Eiendomsmassen ligger ved krysset på Nygårdstangen og har god eksponering, og god kollektivdekning.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Nygårdsgt. 114 (Nygårdsporten)
 • Type Undervisning - Kontor/Park
 • Areal 11800
 • Adresse Nygårdsgt. 112
 • Type Undervisning/Kontor
 • Areal 20740
Publisert i Eiendommer

Kontorlokaler og næringseiendom i Bergen. Eiendommen består av tre bygg, Børsbygget, Bankbygget og Kontorbygget.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Torgallmenningen 2
 • Type Kontor/Restauranter
 • Areal 15000
Publisert i Eiendommer

Eiendommen består av byggene Spelhaugen 16, 18, 20, 22 og 22 A. Eiendommene er en blanding av kontor, lager og produksjon.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Speilhaugen Næringspark (eierandel 50%)
 • Type Kontor/Lager
 • Areal 16000
Publisert i Eiendommer

Eiendommen ligger flott til ved Ortunvannet i Fyllingsdalen og har god parkering på egen grunn. Bygget ble rehabilitert i 2016 og er nå leid ut til Montesorriskolen i Bergen.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Torgny Segerstedts vei 27
 • Type Kontor
 • Areal 2900
Publisert i Eiendommer

Kontorlokaler i Bergen. Tilpasset for NAV Hjelpemiddelsentralen. I 2014 ble et tilbygg ferdigstilt i samarbeid med NAV.

Tilleggsinformasjon

 • Adresse Kokstaddalen 35 (eierandel 50%)
 • Type Kontor/Lager
 • Areal 3607
Publisert i Eiendommer
Side 1 av 2

Odfjell Eiendom

Adresse: Nygårdsgaten 114
Postnr: 5008 Bergen
Telefon: 55 21 50 00
E-mail: post@odfjell-eiendom.no
Sitemap

Servicesenter

Velkommen til vårt servicesenter!
Her kan du rapportere inn driftsmeldinger eller bestille arbeid som ønskes utført.

SERVICESENTER